Đối với khu vực đô thị mức phạt tiền khi không sang tên nhà đất Quảng Bình gấp đôi nông thôn

Mức phạt khi không sang tên nhà đất Quảng Bình là bao nhiêu?

Trên thực tế, khi mua nhà đất Quảng Bình cá nhân, tổ chức phải tiến hành sang tên. Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó đã không thực hiện đúng quy định. Chính vì thế, pháp luật Việt Nam đã ban hành luật và mức xử phạt cụ thể

Cần sang tên nhà đất Quảng Bình trong thời hạn 30 ngày

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 khi chuyển nhượng nhà đất quảng bình phải sang tên. Thời hạn cho phép trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng sẽ bị xử phạt hành chính với từng khu vực cụ thể.

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi:

  • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất
  • Bên cạnh đó, tại Điều 22 Luật quản lý thuế đã chỉ rõ đối tượng đăng ký thuế  phải đăng ký thuê trong thời hạn 10 ngày ký hợp đồng công chứng mua bán nhà đất Quảng Bình
Cần sang tên nhà đất Quảng Bình trong thời hạn 30 ngày

Cần sang tên nhà đất Quảng Bình trong thời hạn 30 ngày

Phạt tiền từ 01 đến 10 triệu đồng

Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đối với trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mà không thực hiện đăng ký biến động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Xử phạt không sang tên nhà đất Quảng Bình tại khu vực nông thôn

Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động. Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không đăng ký biến động.

Đối với khu vực đô thị

Phạt tiền từ 2 đến 6 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động. Phạt tiền từ 4 đến 10 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không đăng ký biến động.

Đối với khu vực đô thị mức phạt tiền khi không sang tên nhà đất Quảng Bình gấp đôi nông thôn

Đối với khu vực đô thị mức phạt tiền khi không sang tên nhà đất Quảng Bình gấp đôi nông thôn

Mức phạt nộp hồ sơ khai thuế muộn phụ thuộc vào số lượng ngày quá hạn

Bên cạnh đó, các quy định của nhà nước còn công bố mức phạt nộp hồ sơ khai thuế muộn. Cụ thể như sau:

  • Phạt cảnh cáo khi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày
  • Phạt tiền từ 400.000đ đến 1.000.000đ khi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 đến 10 ngày
  • Phạt tiền từ 800.000đ đến 2.000.0000đ khi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 10 đến 20 ngày
  • Phạt tiền từ 1.200.000đ đến 3.000.0000đ khi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 20 ngày đến 30 ngày
  • Phạt tiền từ 1.600.000đ đến 4.000.0000đ khi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 30 ngày đến 40 ngày
  • Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 5.000.0000đ khi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 40 ngày đến 90 ngày đối với các hành vi sau:

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

+ Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế

Trên đây là những mức phạt cụ thể khi không sang tên nhà đất Quảng Bình. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích khác bạn hãy kết nối tới bất động sản Meeyland.

Nguồn: https://bimgroupprojects.com/

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN MỚI NHẤT